Yabancı Yatılı Bakıcı

Yabancı yatılı bakıcı maaşları, yabancı yatılı ne iş yapar?, yabancı yatılı bakıcılar çalıştırma şartları, yabancı yatılı bakıcı seçerken nelere dikkat edilmeli? Yabancı Yatılı Bakıcıyı Çalıştırmak İçin Çalışma izin başvurusunda istenilen belgeler nelerdir? Neden Yabancı Yatılı seçilir? 

Yabancı Yatılı Bakıcı Çalıştırmanın Şartları Nelerdir?

 • Evde 15 (On Beş) yaşından küçük çocuk bulunduran bireyler çocuk bakıcısı çalıştırma şartı ile izin alabilmektedirler
 • Evde birinci derece akraba (Anne-Baba…) olması şartı ile başka bir evde 65 (Altmış Beş) yaşından büyük olan birisinin genel bakımlarını yapmak şartı ile izin alınabilinmektedir. Gerekli izinler alınarak yabancı yatılı bakıcı çalıştırılabilir.
 • 65 (Altmış Beş) yaşından küçük ama doktor raporu olan bireyler birinci dereceden akrabalar hasta bireyin bakımından çalıştırılmak şartıyla, yabancı bir bakıcıya çalışma izni alabilmektedirler.

Yabancı Yatılı Bakıcı Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yabancı yatılı bakıcı seçilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bunlar, çalıştırmak istinilen yabancı yatılı

 bakıcının oturma izninin bulunması çok önemlidir. Oturma izni bulunmayan yabancı yatılı bakıcılar çalıştırılamamaktadır. Oturma izni bulunana yabancı yatılı bakıcılar için çalışma iznini almak ve çalıştırmak daha az maliyetli olabilmektedir. 

Yabancı yatılı bakıcıları izinsiz çalıştırmak kanunlara göre, Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Yabancı Yatılı Bakıcıyı Çalıştırmak İçin Çalışma izin başvurusunda istenilen belgeler

 1.  Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi, 
 2. Yabancı uyruklu  bakıcının Oturma izin belgesinin fotokopisi,
 3.  Yabancı uyruklu bakıcıya ait pasaport sureti (Türkçe tercüme gereklidir.),  
 4.  Yabancı uyruklu bakıcıya  ait bir adet fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)
 5.  İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 6.  İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınmış yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi (Detaylı)
 7.  İşverenin KEP adresi ve Elektronik imzası
 8. Hazırlamanız gereken bilgiler
 9.  İşverenin e-mail adresi:
 10.  Yabancı uyruklu bakıcıya  ait mezun olduğu okulun adı:
 11.  Yabancı uyruklu bakıcıya  ait mezun olduğu bölümün adı:
 12.  Yabancı uyruklu bakıcıya  ait telefon numarası:
 13.  Yabancı uyruklu bakıcının medeni hali:
 14.  Yabancı uyruklu bakıcının yurt dışı ikamet adresi:
 15.  Yabancı uyruklu bakıcının yurt içi ikamet adresi:
 16.  Yabancı uyruklu bakıcının iş yerinde yapacağı görevle ilgili bilgi:
 17.  Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam talebinin gerekçesi

Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Bakıcının Oturma İzni Yoksa

Çalıştırılacak yabancı uyruklu bakıcının oturma izni yok ise, kendi ülkesinde bulunan Türk Büyükelçiliğine giderek refarans numarası almalıdır. Alınan bu referans numarası ile birlikte Türkiye’de çalışma bakanlığına başvuru yapmalıdır. Bu başvuru için gerekli belgeleri 

sıralayacak olursak;

 1. Konsolosluk başvuru dilekçesi
 2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir.
 3. Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir)
 4. Doğum Belgesi (yabancı personel tarafından temin edilir)
 5. Sabıka kağıdı (yabancı personel tarafından temin edilir)

Yukarıda yer alan evraklar yabancı uyruklu bakıcı kendi ülkesinde ikamat ediyor ise kargo yolu ile gönderebilir.

Yabancı Uyruklu Bakıcının Bakanlığa Başvuru Yaparken Gerekli Evraklar

 1. Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçe Örneği
 2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)
 3. Yabancı Bakıcıya ait pasaport sureti
 4. Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf(Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
 5. İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (Bakılacak kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir.)
 7. İşverenin nüfus kayıt örneği
 8. Başvuru danışman tarafından yapılacaksa vekâletname